Kondičné jazdy

 

Sú určené pre držiteľov vodičského oprávnenia, ktorí si potrebujú obnoviť alebo upevniť vedomosti a zručnosti vo vedení vozidla príslušnej skupiny pod dohľadom inštruktora. Žiadateľ najskôr absolvuje 8 hodín praktického výcviku a ďalej podľa vlastného uváženia absolvuje sebou stanovený počet hodín. Kondičné jazdy vykonávame na všetky skupiny vodičských oprávnení.

 

 

Kontakt

Autoškola EKO UNIVERS
PaedDr. František Králik 
Športová 27 (Žabník)
971 01  Prievidza
       
telefón:
+421 46 5423944
+421 905 562154
  +421 905 253470  
      
email:
autoskolakralik@autoskolakralik.sk

Strediská

Prievidza Žabník
Nitrianske Rudno
Nováky