Kvalifikačné kurzy vodičov

 

Aby si vodiči udržali svoje vedomosti, musia súčasní vodiči podliehať povinnosti absolvovať pravidelný výcvik, ktorým by si obnovili svoje zručnosti a skúsenosti dôležité pre výkon ich povolania. Okrem toho noví vodiči musia preukázať základná kvalifikáciu podobne ako je to u iných povolaní. Na základe absolvovania týchto kurzov vodiči získajú kvalifikačnú kartu vodiča.


Základná kvalifikácia
Kurz sa skladá z 280 hodín teórie a 20 hodín praktickej prípravy a je zameraný na :

  • Vedomostí o konštrukcii a hlavných častiach vozidla
  • Všeobecné vedomosti o doprave a administratívnych postupoch
  • Základné vedomosti o zodpovednosti pri preprave tovaru
  • Základné vedomosti o zodpovednosti pri preprave osôb
  • Praktické skúsenosti pri preprave tovaru
  • Praktické skúsenosti pri preprave cestujúcich
  • Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť


Kurz je ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom zvládnutí s hodnotením „vyhovel“ Krajský úrad vydá „Osvedčenie o základnej kvalifikácii“

Kurz zrýchlenej kvalifikácie
Kurz sa skladá zo 140 hodín teórie a 10 hodín praktickej prípravy. Kurz je ukončený záverečnou skúškou. Po jej úspešnom zvládnutí s hodnotením „vyhovel“ Krajský úrad vydá „Osvedčenie zrýchlenej základnej kvalifikácie“.

 

Kurz pravidelného výcviku
Kurz sa skladá z 33 hodín teórie a 2 hodín praktickej prípravy. Výučba sa vykonáva v 7 hodinových denných intervaloch raz za 5 rokov. Po ukončení kurzu Krajský úrad vydá „Osvedčenie o ukončení pravidelného výcviku“ a následne „Kvalifikačnú kartu vodiča“.

 

 

Kontakt

Autoškola EKO UNIVERS
PaedDr. František Králik 
Športová 27 (Žabník)
971 01  Prievidza
       
telefón:
+421 46 5423944
+421 905 562154
  +421 905 253470  
      
email:
autoskolakralik@autoskolakralik.sk

Nové kurzy zahájime:

PRIEVIDZA 8.4. o 15.00 hod. 
NITR.RUDNO 8.4. o 16.00 hod.
NOVÁKY 8.4. o 15,00 hod.  
(Budova Pošty 1.poschodie)

Strediská

Prievidza Žabník
Nitrianske Rudno
Nováky