Detské dopravné ihrisko a dopravná výchova

 

Dopravná výchova na ZŠ

Autoškola Eko Univers vykonáva od roku 2006 na základe rámcovej zmluvy s ministerstvom školstva SR dopravnú výchovu. Táto sa vyučuje na základných školách v Prievidzskom okrese a praktická časť sa vykonáva na schválenom detskom dopravnom ihrisku v areály SAD Prievidza alebo pomocou mobilného detského dopravného ihriska.

<!--

 

 

 

Globálny týždeň bezpečnosti cestnej premávky

Európska komisia OSN v spolupráci so svetovou zdravotníckou organizáciou WHO počnúc rokom 2007 vyhlasuje Globálny týždeň bezpečnosti CP. Každým rokom preto v spolupráci s Krajským úradom CDaPK, primátorom mesta Prievidza, obvodným úradom CDaPK, okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi, okresným riaditeľstvom Hasičského zboru v Prievidzi, regionálnou pobočkou Červeného kríža v Prievidzi organizujeme metodicko-propagačné dni dopravnej výchovy

 

 

 

Kontakt

Autoškola EKO UNIVERS
PaedDr. František Králik 
Športová 27 (Žabník)
971 01  Prievidza
       
telefón:
+421 46 5423944
+421 905 562154
  +421 905 253470  
      
email:
autoskolakralik@autoskolakralik.sk

Nové kurzy zahájime:

PRIEVIDZA  4.2. o 15.00 hod. 
NITR.RUDNO 28.1. o 16.00 hod.
NOVÁKY 4.2. o 15,00 hod.  
(Budova Pošty 1.poschodie)

Strediská

Prievidza Žabník
Nitrianske Rudno
Nováky