Skupina „C/E“

 

Požiadavka: žiadateľ je držiteľom vodičského oprávanie skupiny C

 

Výcvikové vozidlo: jazdná súprava zložená z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdnej súpravy nejamenej 20000 k, skutočnou hmotnosťou  najmenej 15000 kg, dĺžkou najmenej 14 metrov, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou  rýchlosťou najmenej 80 km/h, kde motorové vozidlo je vybavené  ABS, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením, nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria, ktorá je široká a vysoká minimálne ako kabína motorového vozidla. Prípojné vozidlo je dlhé najmenej 7,5 metra.

 

Výcvik sa vykonáva na nákladnom motorovom vozidle Iveco.


 
      

 

 

Kontakt

Autoškola EKO UNIVERS
PaedDr. František Králik 
Športová 27 (Žabník)
971 01  Prievidza
       
telefón:
+421 46 5423944
+421 905 562154
  +421 905 253470  
      
email:
autoskolakralik@autoskolakralik.sk

Nové kurzy zahájime:

PRIEVIDZA 8.4. o 15.00 hod. 
NITR.RUDNO 8.4. o 16.00 hod.
NOVÁKY 8.4. o 15,00 hod.  
(Budova Pošty 1.poschodie)

Strediská

Prievidza Žabník
Nitrianske Rudno
Nováky