Skupina „C“

 

 Minimálny vek: 21 rokov

Požiadavka: žiadateľ je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B

 

Výcvikové vozidlo: motorové vozidlo skupiny C s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou najmenej 12000 kg, dĺžkou 8 metrov, šírkou najmenej 2,4 metra, konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km/h , vybavené ABS, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením , s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča.

Žiadateľ získa aj vodičské oprávnenie podskupiny C1 a T

 

Výcvik sa vykonáva na nákladnom motorovom vozidle Iveco.

 

 


 

 

 

Kontakt

Autoškola EKO UNIVERS
PaedDr. František Králik 
Športová 27 (Žabník)
971 01  Prievidza
       
telefón:
+421 46 5423944
+421 905 562154
  +421 905 253470  
      
email:
autoskolakralik@autoskolakralik.sk

Nové kurzy zahájime:

PRIEVIDZA 8.4. o 15.00 hod. 
NITR.RUDNO 8.4. o 16.00 hod.
NOVÁKY 8.4. o 15,00 hod.  
(Budova Pošty 1.poschodie)

Strediská

Prievidza Žabník
Nitrianske Rudno
Nováky